Studenterorganisationen Syddanske Studerende står i spidsen for en helt ny trivselsuge på SDU, der skal hjælpe de studerende med at forstå dem selv og deres nuværende situation.

Vi har hørt det før. De unge er stressede, ensomme og demotiverede. Mistrivslen mellem universitetsstuderende har længe eksisteret, men det har nået toppen under coronanedlukningen. Derfor bliver der nu sat fokus på trivslen blandt de studerende på SDU med et helt nyt initiativ.

Mandag den 15. marts og ugen ud, står Morten Merhøj Mose, trivselsugekoordinator i Syddanske Studerende, i spidsen for fem dage med fokus på de studerendes trivsel.

Her inviteres de studerende til online oplæg hver dag fra kl. 12:00-14:00.

- Til oplæggene kommer der blandt andet repræsentanter fra SDU Studie- og Trivselsvejledning, Studiemiljøundersøgelsen, SDU Bevæger sig og fra enkelte foreninger, der gør en forskel for fællesskabet på den ene eller den anden måde, fortæller Morten Merhøj Mose til OTOWN.

På den måde er målet at give de studerende, som deltager i oplæggene, noget ny viden og nogle værktøjer til at arbejde med sin egen trivsel.

- Vi vil starte samtaler, stille spørgsmål og få feedback fra deltagerne. Vi skal give dem noget, de kan bruge efter de her online sessioner og tage med sig videre. På den måde vil de kunne forstå sig selv og deres medstuderende senere, og det betyder også, at de både kan hjælpe dem selv og andre, siger trivselsugekoordinatoren.

Morten Merhøj Mose håber altså, kunne give de studerende noget stof til eftertanke, som de kan bruge både inden for universitetets mure, men også derhjemme, hvor de fleste befinder sig lige nu.

Trivselsugekoordinator, Morten Merhøj Mose. Foto: Privat

SDU ville afsætte en dag, men de studerende forlangte mere

Hele trivselssnakken startede tilbage i 2019, da SDU modtog et større beløb af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Pengene skulle gå til trivselsfremmende foretagender. Og på SDU havde man inviteret til, at forskellige aktører kunne byde ind med et projekt og et budget inden for rimelighedens grænser. Det gjorder Syddanske Studerende i samarbejde med et par af de andre foreninger på universitetet, og så inviterede SDU til samtale.

- SDU havde et forslag om at afsætte én dag til et stort event, men der måtte vi forklare dem, at man ville få mere ud af at gøre der over flere dage, fortæller Marius Pedersen, formand for Syddanske Studerende.

Derefter blev man enige om, at der skulle opsættes en stilling til en koordinator, der kunne være tovholder på projektet. Det endte tilbage i oktober 2020 med at blive Morten Merhøj Mose, som virkelig har nydt, at SDU har vist så meget interesse for, at en trivselsuge skulle blive en realitet.

- Vi ville jo oprindeligt ekstremt gerne have lavet noget fysisk på campus, hvor der ville være stande, oplæg i de store auditorier og frokost til de fremmødte. Men det har corona sat en stopper for. Så det har handlet om at finde det helt rette format til de online tiltag, som vi er endt med at vælge, forklarer Marius Pedersen.

Det online-format gør også, at det hele bliver mere fleksibelt for de studerende, der bare kan hoppe ind den eller de dage, der passer dem. På den måde bliver der ikke skåret en masse studerende fra, der har undervisning på det givne tidspunkt, nu hvor der er sessions alle hverdage i uge 11.

Trivselsskemaet for uge 11. Foto: Syddanske Studerende

Et skridt i den rigtige retning, men langt fra i mål

Både Morten og Marius er glad for SDU’s initiativ til at ville gøre noget positivt for de studerendes trivsel med denne trivselsuge. Men de håber også på, at dette fokus vil fortsætte fremadrettet som ikke bare et men flere events igennem året.

- Trivsel er ikke noget, der kan ordnes på en uge. Om vi så fik en hel trivselsmåned, ville det stadig ikke være nok. Hele problemstillingen er kompleks og berører både unge, ældre og på tværs af køn og private situationer. Så der er brug for det her fokus, og jeg håber på, at SDU løbende vil sætte fokus på at lave trivselsfremmende aktiviteter i både stor og mindre stil, siger Morten Merhøj Mose og afslutter:

- Hvis man virkelig vil gøre en forskel for de studerende og gøre deres tid som studerende til den bedste tid i deres liv, så skal de fortsætte i den bane.

Marius Pedersen stemmer i og håber blandt andet, at nu hvor de får prøvet nogle ting af i uge 11, så har de en masse at gå ud fra til næste gang.

Udover trivselsugen har Syddanske Studerende også lige afholdt en online studiestartsmesse, afholdt en online yoga-session og forbereder et event sammen med SDU Bevæger Sig og Medicinerrådet, de kalder ”SDU løber sammen – hver for sig”.


Skrevet 
Mar 12, 2021
 i 
Kultur
 kategorien

Mere fra 

Kultur

 kategorien

Se Alle

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nye indlæg
som den første.

Ingen spam! Læs vores Privatlivspolitik
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.